Palvelut kiinteistöille

Räätälöity kiinteistökartoitus

Kiinteistökartoitus mahdollistaa tarkan yleiskuvan saamisen kiinteistöjen
eri ominaisuuksista, laadusta ja kunnosta. Kartoituksen avulla saadaan kattavaa tietoa
kiinteistön tilasta ja mahdollisista kehitystarpeista.

Kiinteistökartoituksen yhteydessä omistajalle toimitetaan esiselvityslomake, joka sisältää olennaiset tiedot kartoitusta varten. Kartoituksessa keskitytään vesikalusteiden tarkasteluun, mukaan lukien niiden mallit, kunto, virtaamalähtö, huoltokustannukset ja mahdolliset viat. 

Lisäksi tarkastellaan energiansäästöpotentiaalia, korjattavia lavuaareja ja wc-istuimia. Kosteiden tilojen kunto, tarvittavat lisätutkimukset, ilmastoinnin tarkastelu, lattialämmityksen ja vikavirtakytkinten arviointi ovat myös osa kartoitusta. Peruskartoituksessa huomioidaan myös pattereiden termostointi, huonelämpötilat, ikkunoiden rakenteiden lämpötilaerot sekä talon lämmityslinjojen vertailu keskenään.

Kiinteistökartoituksen kohteita ovat:

 • Vesikalusteet
 • Patterit
 • Valot
 • IV
 • Lattialämmitykset
 • Korjattavat viat

Energiansäästötutkimus

Energiansäästötutkimuksissa keskitytään energiansäästöön sähkön
ja lämmityksen kulutusta tutkimalla. Energiansäästötutkimuksilla ei ainoastaan
pyritä pienentämään kiinteistöjen energiankulutusta vaan myös vähentämään
ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Monet energiansäästötoimenpiteet ovat käytännössä ilmaisia ja niitä kannattaa toteuttaa välittömästi.

Useissa kiinteistöissä lämmitysjärjestelmä ei ole tasapainossa tai sitä ei ole asianmukaisesti säädetty, mikä johtaa epätasapainoiseen lämmitykseen eri kiinteistön osissa. Lisäksi seinissä, katoissa, ovissa ja ikkunarakenteissa voi olla lämpövuotoja, jotka aiheuttavat lämmitysenergian tarpeetonta haaskausta. Sähkölaitteiden osalta kiinteistöissä saattaa olla laitteita, jotka kuluttavat huomattavasti enemmän sähköä kuin tarpeen. Sähkönkulutuksen vähentäminen on mahdollista myös valaistuksen, ilmastoinnin ja muiden taloyhtiön teknisten laitteiden osalta.

Räätälöity kuntotutkimus

Kuntotutkimus on yksityiskohtainen tutkimus, joka keskittyy esimerkiksi putkistoon, sähköjärjestelmään, ilmanvaihtojärjestelmään tai sisäilmaan, riippuen kiinteistön tarpeista ja haasteista. Palveluinamme perustutkimuksen lisäksi myös tarveselvitykset, ongelmien selvittäminen, lisätutkimusten tarpeet, pitkän tähtäimen suunnitelmien teko ja päivitys, ja aikataulutus.

Kiinteistön omistajalle tiedot kiinteistön kunnosta ja huolto- sekä korjaustarpeista ovat elintärkeitä, kun pyritään ylläpitämään kiinteistöä tehokkaasti ja säästämään kustannuksia. Tutkimusten mukaan oikea-aikaiset korjaukset, erityisesti kun ne yhdistetään muihin tarpeisiin, voivat säästää jopa 50% kustannuksista.

Kuntotutkimus voi sisältää

 • Vesianalyysit
 • Röntgentutkimukset
 • Viemärikuvaukset
 • Kosteusmittaukset
 • LJH
 • Veden suodatus

Sähköinen huoneistokortti

Sähköinen huoneistokortti on kiinteistön omistajan tietopankki, josta pystyy seuraamaan teknisten laitteiden korjaustahtia, ja  arvioimaan jäljellä olevan eliniän. Lisäksi sähköisen huoneistokortin avulla pystyy seuraamaan energiansäästöpotentiaalia ja tekemään oikeita korjauksia niitä tarvitseviin kohteisiin ja asioihin. 

Pitkän tähtäimen suunnitelma

Kiinteistön korjaustöiden ennakoiva ja oikeanaikainen tekeminen säästää rahaa.
Omistaja voi budjetoida korjaukset ja aikataulun maksukyvyn mukaan.

Vesianalyysit

Vesianalyysistä saadaan tärkeätä tietoa veden kemiallisista ominaisuuksista, joilla on vaikutusta kun arvioidaan teknisten laitteiden, putkiston kuntoa, ja jäljellä olevaa elinikää. Ryhtymällä oikeisiin toimenpiteisiin kiinteistö säästää rahaa energiankäyttökustannuksissa. 

Hankesuunnitelmat

Keskitytään tilaajan tarpeiden mukaisiin tutkimuksiin esimerkiksi putkiremonttiin liittyen. Hankkeiden esiselvityksiä ja lisätutkimuksia voidaan räätälöidä projektin tarpeiden mukaisesti. Aiemmin suoritetun tutkimustyön hyödyntäminen voi merkittävästi lisätä uuden tutkimuksen luotettavuutta ja tehokkuutta.

Korjaustöiden valvonta

Korjaustöiden valvonnassa on tärkeää, että tehdään kunnon sopimukset ja aloituskokous, jossa selvitetään osapuolien näkökannat etukäteen, jolloin töiden valvonnassa molemmilla osapuolilla on yhteinen tavoite tehdä työt sovitusti.  

Korjaustöiden kilpailutus

Korjaustöiden kilpailutus on hyvä antaa ammattilaisen tehtäväksi, koska kysymällä, selvittämällä ongelmakohdat etukäteen tarjouspyyntöjen ja tarjousten käsittelyssä.  Tilaaja välttää ongelmat ja säästää rahaa usein enemmän kuin konsultin palkkion verran.

Kiinnostuitko, ota yhteyttä!

Palvelumme ovat suunniteltavissa ja mukautettavissa täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että hinnoittelu vaihtelee projektin laajuuden ja vaatimusten perusteella.

Scroll to Top